ÅRSMØTE VOSS IL 2020

 

Idrettsskulen 06.februar kl. 18, Voss vgs
Nordisk         12.februar kl. 19.00, Gjernes skule
Friidrett         24.februar kl. 20.00, Idrettshallen
Orientering    25.februar kl. 18.30, Amfi, møterom 2.høgd
Symjing         27.februar kl. 18.00, Vossabadet 2.høgd
Alpin             25.februar kl.18.00, Varmestova Bavallen
Turn              Sjå heimesida: vossil.no/turn
Hestesport     Sjå heimesida: vossil.no/hestesport
Tennis            Sjå heimesida: vossil.no/tennis
Basketball      Sjå heimesida: vossil.no/basketball
Hovudlaget    25. mars kl. 19.00,  Fleischer´s hotell

Vanlege årsmøtesaker i samsvar med vedtektene.
Framlegg må vera styra i hende 2 veker før årsmøtet.

Styret i hovudlaget/gruppestyra.