Det vert opplæring i bruk av hjartestartar og HLR på Gjernes skule måndag 9.mars kl.18-20.

Kurset er for medlemmer i Voss IL. Bli med på ei viktig opplæring.