Vonleg kan det bli eit anna arrangement seinare i vår.