Årsmøtet vert i den digitale plattforma Idrettens office/Teams.

Dersom du ønskjer å delta på årsmøtet, sender du e-postadressa di, innan måndag 20.04, til post@vossil.no

Alle som ønskjer å delta på møtet vil så få tilsendt ei lenke til møtet på e-post. 

Gruppeleiarar og leiarar i nemnder, utval treng ikkje gje melding. 

Sakspapira finn  de her - på heimesida under Laget/administrativt/årsmøte/årsmøte 2020. Gruppeleiarar kan og henta ein papirversjon på lagsrommet.

Les og innkallingsskrivet som de finn som vedlegg 

Helsing

Hovudstyret