Hovudårsmøtet må diverre utsetjast på grunn av den uavklarte situasjonen me er inne i. Me kjem attende til stad for møtet.

Sakspapira vert lagt ut i neste veke, veke 13, på heimesida under Laget/administrativt/årsmøte. 

Helsing

Hovudstyret