Gruppa har inntil vidare ikkje høve til å arrangere regulær trening og løp. Me vil likevel følgje terminlista slik ho ligg føre ved at postflagg og postnr. vert hengande ute frå onsdag til og med påfølgjande søndag.

Informasjon og kart for kvar veke ligg under Aktivitetsplan/vårtermin 2020 (https://www.vossil.no/category/107)