• Fellestrening frå årsklasse 2009 (11 år) og eldre kvar måndag og onsdag
  • På Facebooksida Voss IL Friidrett blir det lagt ut kva øvingar som vil få hovudfokus på treningane  
  • Treninga startar kl.17 - og me held på til kl. 18.30. Men du vel sjølv kor lenge du har høve til å vera med. Den siste halvtimen får du høve til å spesilatrena på ei eller fleire øvingar.   
  • Det er viktig at smittevernreglar vert haldne:
    • Alle må vaska seg med såpe/vatn før og etter treninga
    • Alt utstyr vert desinfisert før bruk
    • Hugs alltid 1m avstand mellom kvarandre

Vel møtt til trening!