Diverre fekk me problem med den elektroniske tidtakinga. Det viste seg elles å vera jordfeil på straumen på indre bane - slik at me heller ikkje fekk brukt vindmålar.

Neste stemne vert vossameisterskapen den 3.06. Til dess skal elektronikken og straumen og vera i orden.