Det vart sett fleire personlege rekordar på stemnet. Resultata finn du som vedlegg