Onsdagar framover har tennisgruppa reservert begge banane kl 18-20 for åpen "Klubbkveld". Då kan ein koma og spela med andre, også om ein ikkje har makker. Me vil og prøva å gje litt opplæring til dei som ynskjer det.