Sjå aktivetetsoversikt her:  https://vossil.no/category/49

 

Idrettsskulen høsten 2020 er pr d.d fulltegna.