Avtale med NR1 Fitness Voss
Medlemmer som ynskjer eit ekstra treningstilbod får tilbod om ein månadsrabatt på kr 50. Avtalen gjeld medlemsskap i 12 månader.

    • Pr 1.10.20 er tilbodet kr 399-50= kr 349 per månad for bruk av senteret på Voss.
    • Dersom de og ynskjer tilgang til alle sentra deira, vert prisen per månad kr 449-50=kr 399
    • Vis medlemskort som du skriv ut frå "Min idrett"